بررسى اسناد روايات طبرى

بررسى اسناد روايات طبرى
پيشتر بيان شد كه يكى از اساتيد دانشگاهى در كشورهاى حاشيه خليج فارس، رساله اى در ردّ استدلال نگارنده به آيه تطهير منتشر كرده بود. وى بخشى از احاديث طبرى را مبناى كار خود قرار داده و چنين وانمود كرده است كه به غير از آن ها هيچ حديث ديگرى، نه در كتب طبرى و نه در ساير منابع معتبر نزد اهل سنت وجود ندارد. وى بر همين اساس، به مناقشه در استدلال هاى ما پرداخته بود. از اين رو تمام روايت هايى را كه در تفسير طبرى نقل شده بود مطرح كرديم تا ميزان امانت دارى و راست گويى استاد معاصر روشن گردد و معلوم شود كه وى به برخى از احاديث طبرى هيچ اشاره اى نكرده است!
در اين قسمت به تصحيح سند روايت هاى طبرى مى پردازيم تا قوّت اشكالات استاد مذكور نيز هويدا شود. يكى از روايت هاى طبرى كه در رساله وى به آن اشاره نشده است، حديثى است كه طبرى از «محمّد بن مثنى» نقل مى كند. پس از بررسى خواهيم ديد كه اين حديث قطعا يكى از حديث هاى صحيحى است كه در ذيل آيه تطهير نقل شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *