اهل بيت عليهم السلام و درهاى دانش

اهل بيت عليهم السلام و درهاى دانش
خاندان پيامبر عليهم السلام همان «درها» هستند. حضرت على عليه السلام در اين باره مى فرمايد:
نحن الشعار والأصحاب والخزنة والأبواب، ولا تؤتى البيوت إلاّ من أبوابها، فمن أتاها من غير أبوابها سُمّي سارقاً؛1
ما اهل بيت چون لباس نزديك به او و ياران صميمى پيامبر و گنجينه داران نبوّت و درهاى رسالت و پيامبرى هستيم و هيچ خانه اى را جز از درِ آن وارد نمى شوند، و هر كه غير از در وارد شود دزد ناميده مى شود.
امام صادق عليه السلام در اين باره مى فرمايد:
فقط جانشينان پيامبر، درهاى الاهى هستند كه از آن ها بايد وارد شد و اگر آنان نبودند، هيچ گاه خداوند شناخته نمى شد و به وسيله آنان خداوند بر تمام آفريدگان دليل و برهان را كامل مى كند.
پيش از اين نيز پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله خود را شهر دانش خواند و على عليه السلام را دروازه آن شهر قرار داد.
تمام حافظان حديث اهل سنّت از امير مؤمنان على عليه السلام اين گونه نقل كرده اند كه فرمود: پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله مى فرمايد:
أنا مدينة العلم وعليّ بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب؛
همانا من شهر علم هستم و على دروازه آن است، پس هر كه دانش بخواهد بايد از دروازه وارد شود.
در حديث ديگرى جابر گويد: پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله فرمود:
أنا مدينة العلم وعلي بابها؛
من شهر دانش هستم و على دروازه آن است.
ابن عباس نيز در اين زمينه حديثى را از پيامبر نقل كرده است. او مى گويد: من از رسول خدا صلى اللّه عليه وآله شنيدم كه مى فرمود:
أنا مدينة العلم وعليّ بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب؛2
من شهر علم هستم و على دروازه آن، پس هر كه دانش بخواهد بايد از دروازه وارد شود.
در اين زمينه حضرت على عليه السلام از پيامبر اين گونه نقل مى كند: پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله فرمود:
أنا دار الحكمة وعلي بابها؛3
من خانه حكمت و دانايى هستم و على دروازه آن است.

1 . نهج البلاغه: 215.
2 . براى آگاهى بيشتر در اين زمينه ر.ك: نفحات الأزهار في خلاصه عبقات الأنوار: ج 10 ـ 12.
3 . تحقيق و پژوهش كامل پيرامون اين حديث در نفحات الأزهار في خلاصه عبقات الأنوار: ج 10، ص 321 انجام يافته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *