جستجو

سلام عليكم
عنوان پرسش: سوال شرعی در مورد آبها.
کلید واژه: آب کر و قلیل - کف زمین نجس.
پرسش: در غیر ظرفها، کف زمین نجس، سختی که آب در آن نمی تواند نفوذ کند و دارای چاهیست، برای خروج آب در لحظات تطهیر، (مثل کف سرامیکی و موزایکی حیاط و پلوت یا کف سایر بخشهای، منزل)
با آب کر (وصل به اب شهری) و قلیل، به چه نحوی تطهیر می شود. شرح بدهید، اگر مقدور است.

تعداد بازدید: 4974    مطرح شده توسط: علی جعفری  علی جعفری
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله

بسمه تعالی
السلام علیکم
اگر نجاست بول باشد اتصال آب کر به محل و گذشتن آن از آنجا کافی است و اگر قلیل باشد باید بعد ازاله عین نجاست دو مرتبه آب ریخته شود، یعنی اول بریزند و غساله را جمع کنند دوباره بریزند و غساله را جمع کنند.
8848


دانلود تصویر پاسخ

چاپ نمای پرینت
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
نصب تولبار سايت


کاربرانکاربران
Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com