آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)
جستجو

چرا کلمه أهل در آیه شریفه تطهیر منصوب است (اهل البیت)، با توجه به اینکه اگر أهل بدل کل از کل یا عطف بیان برای ضمیر "کم" باشد باید کلمه "أهل" مجرور باشد.

تعداد بازدید: 5811    مطرح شده توسط: داود نبی زاده  داود نبی زاده
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله

بسمه تعالی
السلام علیکم
با تقدیر حرف ندا، و چون "اهل" مضاف است به "البیت" منصوب است، چون منادای مضاف همیشه چنین است.
6052چاپ نمای پرینت
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
نصب تولبار سايت


کاربرانکاربران
Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com