تحت بخش: وظائف در زمان غیبتوظائف در زمان غیبت

با سلام. چند پرسش از محضر شما دارم.
1) چگونه و چرا امام زمان (رواحنا فداه) وقتی ظهور می کنند که جهان پر از ظلم و ستم است؟
2) اگر ظهور در زمانی اتفاق می افتد که جهان پر از ظلم می شود، آیا درست است که ما ظلم وستم را رواج دهیم تا به تعجیل کمک کنیم؟
3) منظور از اینکه «منتظر امام زمان، مانند فرد درون خیمه امام است» چیست؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
1ـ در حدیث معتبر آمده که یملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ـ کما ـ ملئت ظلماً وجوراً.
2ـ و این بدان معنا نیست که ما هم ظلم کنیم.
3ـ کنایه از اصحاب حضرت بودن است.
8192
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله