تحت بخش: وظائف در زمان غیبتوظائف در زمان غیبت

اگر ظهور حضرت واقع شد وظیفه چیست؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
وظیفه اطاعت و یاری است.
7820
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله