تحت بخش: علم حدیثعلم حدیث

در استفتائات از حضرت عالی سوال شده که آیا روایت خالد بن سدیر مورد قبول است که فرموده اید خیر و در جای دیگر از شما سوال شده که آیا روایت ولقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي عليهما السلام وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب صحیح است که پاسخ داده شده این مطلب در روایات معتبره آمده است.در سند این روایت همان خالد بن سدیر وجود دارد،چگونه سند روایت مورد قبول است؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
خالد بن سدیر توثیق ندارد، اما روایت: ولقد شققن... معتبر است به این معنی که با توجّه به وجود مضمون آن در روایات و زیارات وثوق به صدور آن داریم. موفق باشید.
9217
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله