تحت بخش: --

سلام علیکم
در روایات از عقل به عنوان حجة الله یاد شده است و انچه که حجت باشد معصوم است وخطا در اوراه ندارد. با توجه به این مطلب معنای حدیث ذیر چیست؟
اتهموا عقولكم فإنه من الثقة بها يكون الخطأ /غررالحکم
آیا حقیقتی که معصوم است را میتوان متهم کرد ؟!

بسمه تعالی
السلام علیکم
اوّلاً: معنای حجة الله بودن عقل احتجاج خدا است به عقل بر بندگان
و ثانیاً: معنای روایت: اتّهموا عقولکم، أي: أفهامكم ـ به آنچه فکر می کنید اعتماد نکنید.
7269
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله