تحت بخش: --

آیا اطاعت از ائمه در همه حال واجب است ؟
علت این سوال این است که ائمه در بعضی موارد حرف هایی زده اند که توقعشان چیز دیگری بوده ؛ یا به عبارت دیگر ائمه در بعضی موارد ، دستوراتی داده اند که سرپیچی از آن دستور باعث هدایت افراد بوده است . مثلا :
1. امام حسین (ع) در روز عاشورا به اصحاب خود فرمودند : بروید .
2.ماجرای ملاقات اصبغ بن نباته با امام علی در لحظات آخر عمر امیرالمومنین(ع).
3.امام صادق در ابتدای ملاقاتشان با عنوان بصری فرمودند : برو .
و ...

بسمه تعالی
السلام علیکم
اوامر بر دو قسم هستند مولوی و ارشادی، مخالفت امر مولوی معصیت است اما مخالفت امر ارشادی معصیت نیست.
7235
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله