تحت بخش: --

آیا ملائکه دارای اختیارند؟ در صورت عدم اختیار پس گفتگوی آنها در هنگام خلقت آدم چه معنا دارد؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
ملائکه از حضرت باریتعالی سؤال کردند فرمود که من عالم به آنچه نمی دانید.
7132
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله