تحت بخش: معرفی کتابمعرفی کتاب

سلام علیکم
عرض ارادت

آیا در زمینه مقایسه توحید ولایی (توحید از دیدگاه اهل بیت (ع)) و توحید غیر ولایی کتاب و منابعی وجود دارد ؟ تا بدین وسیله و از راه خداشناسی نیز ، حقانیت اهل بیت (ع) را به اثبات رساند؟
تشکر
یاعلی

بسمه تعالی
السلام علیکم
به کتاب التوحید شیخ صدوق و کتاب التوحید کافی مراجعه کنید.
7387
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله