تحت بخش: معرفی کتابمعرفی کتاب

عرض سلام و ارادت محضر عالم ربانی
بهترین تفسیر یا تفاسیر قران شیعه که با مراجعه به آن می توان به عنوان یک تفسیر معتبر و ارزشمند حساب کرد هر چند متن تفسیر دارای مفاهیم ثقیل باشد را لطفا معرفی کنید؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
بیشتر به تفسیر البرهان و مجمع البیان مراجعه می کنیم.
7304
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله