تحت بخش: معرفی کتابمعرفی کتاب

سلام علیکم، نظر حضرتعالی درمورد کتاب مشارق الانوار الیقین فی اسرار فضائل امیرالمومنین تالیف رجب برسی چیست؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
نظر مرحوم مجلسی اینستکه اگر در روایاتی منفرد است و در هیچ کتابی وجود ندارد باید توقف نمود.
بنده عرض می کنم: مگر با مبانی و سایر اخبار سازگار باشد.
8349
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله