تحت بخش: معرفی کتابمعرفی کتاب

آیا کتاب روضةالشهدا نوشته ملاحسین کاشفی از نظر جنابعالی معتبر است؟
برخی میگویند این کتاب تاریخ نگاری واقعی را به سمت و سوی تاریخ نگاری تخیلی و جعلی برده است؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
هیچ کتابی به جز قرآن مجید خالی از بحث نیست.
7968
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله