تحت بخش: معرفی کتابمعرفی کتاب

خواستم نظر حضرتعالی را در مورد دکتر تیجانی و مطالعه کتب ایشان بدانم؟
آیا کتب ایشان خوب است و کفایت میکند یا شما توصیه های بهتری دارید؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
بعضی از کتب او را که دیده ایم خوب است ولی کافی نیست و بیشتر باید کار کرد.
7965
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله