تحت بخش: معرفی کتابمعرفی کتاب

از جنابعالی تقاضا دارم کتابی راجع به شناخت وهابیت که معتبر و موثق باشد برای بنده معرفی فرمائید.
با تشکر

بسمه تعالی
السلام علیکم
به کتاب آیة الله سبحانی در این باره مراجعه کنید.
7867
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله