تحت بخش: معرفی کتابمعرفی کتاب

بسم الله الرحمن الرحیم
السلام علیکم
برای افراد عادی در معارف قرآنی (تفسیر قرآن از زبان معصوم علیه السلام) چه کتابی را معرفی میکنید؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
تفسیر صافی فیض کاشانی را مطالعه کنید.
7800
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله