تحت بخش: احكام خمساحكام خمس

با توجه به توقیع امام زمان به اسحاق بن یعقوب که عین جمله ایشان را در زیر آوردم می توان گفت در زمان غیبت خمس واجب نیست؟
(و اما خمس براى شيعيان ما مباح شده، و تا زمان ظهور وفرج، بر آنها حلال است از آن مصرف نمايند)

بسمه تعالی
السلام علیکم
در همه روایات اباحه قید عدم تمکّن از وصول به خدمت امام علیه السلام به جهت تقیّه یا دوری راه و غیر ذلک وجود دارد در آن شرائط حقّ خود را اباحه فرموده اند تا زندگانی شیعیان و نطفه های آنان پاک باشد.
6853
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله