تحت بخش: صحابه ـ خلفاءصحابه ـ خلفاء

سلام علیکم. پس از عرض تحیات وافره به محضر آن جناب.
حضرت آیت الله! به نظر انور حضرتعالی، چرا خلیفه ی اول مثلا مالک بن نویره صحابه معروف پیغمبر اکرم را به علت عدم بیعت به قتل رسانید ولی امثال جناب سلمان، ابوذر، عمار و حتی زبیر را که تا 6 ماه با وی بیعت نکرد را به قتل نرساند؟ بالطبع خطر امثال سلمان و ابوذر برای وی بیشتر از مالک بن نویره بوده است. این طور نیست؟
متشکرم.

بسمه تعالی
السلام علیکم
اشخاص نامبرده مکرهاً بیعت کردند و داستان مالک خصوصیاتی دارد که باید مراجعه کنید، از جمله اینکه خالد به زوجه او طمع داشته.
9680
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله