تحت بخش: صحابه ـ خلفاءصحابه ـ خلفاء

سلام علیکم
آیا در نماز تراویح فقط به جماعت خواندن آن از بدعتهای عمر است و اصل نماز به صورت فرادی ولو با اسم دیگر وجود دارد یا اینکه کلا هم اصل نماز و هم جماعت آن از اختراعات عمر است؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
نماز مستحبی را به جماعت خواندن بدعت است.
9391
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله