تحت بخش: صحابه ـ خلفاءصحابه ـ خلفاء

سلام علیکم
سؤال حقیر بر مبنای کتاب آلفوس بیان شده است که اخیرا توسط وهابیت به طور گسترده در فضای مجازی منتشر شده است.
آیا انصار به سرکردگی سعد بن عباده ابتدای امر در سقیفه جمع شدند؟
و شیخین لع در ایجاد این فتنه نقشی نداشتند؟
آیا با این دلیل که شروع کننده سقیفه شیخین نبودند می توان آنها را تبرئه کرد؟؟
التماس دعا

بسمه تعالی
السلام علیکم
جمعی از انصار در سقیفه جمع شدند، و جمعی همراه حضرت امیر بودند، و جمعی در خانه‌های خود، چرا شیخین که در کنار خانه رسول الله بودند جنازه حضرت را روی زمین رها کردند و با عجله به سقیفه شتافتند؟
9249
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله