تحت بخش: صحابه ـ خلفاءصحابه ـ خلفاء

بسمه تعالى
آيا فتوحات خلفاى سه گانه پس از پيامبر شرعى بوده است يا خير؟
آيا جنبه جهاد (دفاع) داشته اند يا از روى اغراض كشورگشايي و مادى بوده اند؟
آيا مطابق سنت پيامبر با نوشتن نامه و دعوت اوليه انجام ميشده اند يا خير؟
و بعضى ميگويند شركت برخى ياران و شيعيان امام على عليه السلام به معناى موافقت ايشان با اعمال و فتوحات خلفاست. آيا شركت شيعيان در اين فتوحات از روى ميل بوده است يا به اجبار و از تقيه؟
جزاكم الله خير
يا على

بسمه تعالی
السلام علیکم
به نظر محققین بزرگ از جمله مرحوم آیة الله خوئی دلیلی بر موافقت حضرت علیه السلام نداریم.
8922
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله