تحت بخش: متفرقهمتفرقه

آیا انگشتر حدید برای غلبه بر دشمنان میتوان استفاده کرد؟ آیا اعتبار دارد؟ چون از امام صادق (علیه السلام) احادیث مختلفی راجع به انگشتر حدید داریم.

بسمه تعالی
السلام علیکم
نگین حدید مستحب است ولکن همیشه در دست نکنید مثل عقیق و فیروزه.
6867
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله