تحت بخش: عصمتعصمت

سلام علیکم
دلیل عصمت از هر گناه در آیه تطهیر از کلمه رجس چیست؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
کلمه (رجس) در لغت و عرف هر نقص و عیبی را می گیرد.
7997
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله