تحت بخش: سند کتابسند کتاب

رساله سیر و سلوک منسوب به سيد بحرالعلوم رضی صحيح است؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
هنوز کسی را ندیدیم بگوید حتماً از ایشان است همه گفته اند منسوب است.
7055
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله