تحت بخش: سند کتابسند کتاب

سند کتاب سلیم بن قیس آیا در نزد تمامی علمای شیعه بجز علامه فضل الله معتبر و موثق است؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
به نظر حقیر کتاب سلیم سند معتبر دارد، و آراء شخص یاد شده غیر معتبر است.
6737
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله