تحت بخش: سند کتابسند کتاب

آیا حدیقة الشیعه تالیف مقدس اردبیلی است؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
بعضی از محققین نسخه خطّی زمان مؤلّف را دیده اند، والله العالم.
6242
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله