تحت بخش: ازدواج موقت ـ ازدواج متعهازدواج موقت ـ ازدواج متعه

آیا مرد مسلمان برای ازدواج دوم خود یا ازدواج موقت باید از زن قبلی یا دائمی خود اجازه حاصل نماید؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
در شرع چنین شرطی نیست ولیکن اگر واقعاً عدالت را رعایت کند که واجب است او راضی خواهد بود، اما عدالت کجا است؟
6241
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله