تحت بخش: متفرقهمتفرقه

آیا و قتى گفته می شود مرگ بر اسرائیل بد نيست
چون لقب حضرت یعقوب عليه السلام بوده؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
اگر از خود گویندگان بپرسید خواهند گفت مقصود دولت غاصب اسرائیل است.
6889
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله