تحت بخش: متفرقهمتفرقه

یادگیری علم جفر برای عوام ممكن است؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
بلی ممکن است ولی برای هر کسی میسّر نمی شود، و بهتر است به علم و یا کار دیگری بپردازد.
6855
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله