تحت بخش: متفرقهمتفرقه

ایا شما به سوالات به زبان عربی یا اردو یا انگلیسی پاسخ می دهید یا نه؟

بسمه تعالی
سلام علیکم
به زبان های مذکور در سؤال پاسخ می دهیم.
6147
مرکز حقایق اسلامی