تحت بخش: متفرقهمتفرقه

با سلام
محضر حضرتعالی
اشخاصی که بعلت خواندن کتب مذاهب دچار تردید و وسواس شده اندو در عقاید شکاک هستند، چگونه به تردیدشان پایان دهند؟ زیرا مطالعه از طرفی راه یادگیری و علم میشود ولی خود بخود شبهات را در ذهن وسواس یادآوری می کنند.

بسمه تعالی
السلام علیکم
شما را به خدا مطالعه هر کتابی راه یادگیری است؟
8024
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله