تحت بخش: متفرقهمتفرقه

آیا درست است که حرامزاده به بهشت نخواهد رفت؟ دلیل پاسختان را استاد گرامی مشروح بدهید. دوم اینکه آیا درست است که حرامزاده خواسته یا ناخواسته ابزار و یار شیطان است؟ سوم اینکه چقدر احتمال دارد که انسان حرامزاده در عالم ذر خود با انتخابش چنین وضعیت نابسامانی را برای خود به وجودآورده باشد؟ با توجه به علم و استادی و بزرگواری شما خواهشمند است که پاسخ ها مشروح همراه با دلایل عقلی و نقلی باشد.

بسمه تعالی
السلام علیکم
از دادن پاسخ مشروح معذوریم، همین قدر عرض می شود که هیچگونه دلیلی بر جهنمی بودن حرام زاده به صرف حرام زاده بودنش وجود ندارد، آنچه که از ادلّه استفاده می شود اینکه در ذات این شخص اقتضاء فساد وجود دارد، پس اگر از جهات دینی و اخلاقی مورد تربیت صحیح قرار گیرد و خودش هم بخواهد یک فرد مستقیم الفکر و العمل و الاخلاق باشد و کوشش کند چنین خواهد بود مثل سایر مردم. موفق باشید
7826
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله