تحت بخش: احکام نظر ـ حجاب ـ لمس ـ اختلاطاحکام نظر ـ حجاب ـ لمس ـ اختلاط

جراحان و کمک جراحان قبل از عمل باید دستهای خود را تا آرنج بشویند و این کار از نظر استریل بودن امری ضروری برای بیمار است اما تقریبا در 99 درصد بیمارستانهای کشور مکان مجزایی برای دست شستن خانمها و آقایان وجود ندارد و خانمها باید در سینکهایی که در راهروی اتاق عمل و جلوی دید همگان است، دستهای خود را بشویند. حکم این کار برای خانمها چیست؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
به آقایان اعلام کنند تا آن ها نگاه نکنند.
7785
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله