تحت بخش: صفات خداصفات خدا

در دعاها می خوانیم که خدایا اگر من در کتاب مکنون جزو افراد شقی نوشته شده ام مرا جزو افراد سعید بنویس. آیا شقاوت و سعادت ما قبلا رقم خورده ؟ پس ما مجبوریم؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
اگر معلّم کلاس بداند که فلان شاگرد در آخر سال قبول نمی شود، عدم قبولی شاگرد به معلّم نسبت داده نمی شود. خداوند بشر را فاعل مختار خلق کرده هر چند بداند چه کسی سعید و چه کسی شقی خواهد بود.
خلاصه: علم خدا موجب جبر بنده نمی شود و دخلی در اطاعت یا معصیت او ندارد. کمی تأمّل کنید مطلب واضح است.
6061
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله