تحت بخش: صفات خداصفات خدا

در ادامه پرسش و پاسخ 6139:
در آیه قبل آمده "فَخَشِينا" و با توجه به پاسخ شما یعنی حضرت خضر علیه السلام و خداوند هر دو ترسیده اند؟ آیا این تعبیر درست است؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
چون خدایتعالی جسم نیست خشیت و امثال آن از عوارض جسم بر خدایتعالی به معنای حقیقی حمل نمی شود، پس مراد یک معنای مجازی است که با ذات احدیت قابل حمل باشد.
6152
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله