تحت بخش: فاطمه زهرا (سلام الله علیها)فاطمه زهرا (سلام الله علیها)

آخوندهای مدعی تشیع می گویند پس از رحلت پیامبر اسلام (و پس از حوادث مختلفی که خودشان ساخته اند) ابوبکر و عمر برای عیادت و طلب پوزش نزد فاطمه آمدند ولی فاطمه جواب سلام ایشان را نداد و روی خود را از ایشان برگرداند!و حتی وقتی ایشان در مقابل روی او رفتند، فاطمه مجددا اینکار را تکرار کرد و روی خود را دوباره برگرداند تا بالاخره از این عمل خسته شد و پارچه ای روی صورت خود انداخت تا ایشان را نبیند!و حتی بطور مستقیم با ابوبکر و عمر صحبتی نمی‌کرد،بلکه علی را واسطه اینکار قرار داد!سوال ما این است که چطور پیامبر به عیادت آن شخص یهودی رفت که هر روز بر سرش آشغال می ریخت؟و در مقابل راهش خار و خاشاک قرار می‌داد تا موجب آزار و اذیت فراوان شود و حتی به هنگام عیادت،آن یهودی روی خود را از پیامبر بر می‌گرداند ولی پیامبر مجددا مقابل روی او می‌رود تا بالاخره آن شخص تحت تاثیر اخلاق والای پیامبر اسلام قرار می‌گیرد،پس آیا این دختر همان پیغمبر است که آخوندهای رافضی معرفی می‌کنند؟به فرض اینکه ابوبکر و عمرخطایی هم کرده باشند، آیا آن یهودی نسبت به خود پیامبر اسلام ظلم نکرده بود؟ آیا ظلم به پیامبر مهم نیست؟پس به فرض اینکه ابوبکر و عمر خطایی کرده بودند، آیا می‌بایست با ایشان اینگونه برخورد شود؟آیا باید جواب سلامشان داده نشود و از ایشان روی برگردانده شود؟!مگر اهل بیت در رفتار همچون خود پیامبر اسلام نیستند؟!پس چرا در اینجا از زمین تا آسمان تفاوت دارند؟!چنانچه فردی بی اطلاع اینگونه روایات را بخواند از حرکات فاطمه بیزاری خواهد جست و از فروتنی شیخین خشنود می‌شود و البته فاطمه و اهل بیتی که ما می‌شناسیم،اینگونه نبوده اند و افرادی بسیار پرهیزکار و فروتن بوده اند (باز متذکر می‌شوم، اهل بیتی که ما می‌شناسیم و نه شما).

بسمه تعالی
السلام علیکم
اینکه حضرت با آنها چنان کردند در منابع عامّه نیز آمده، و منظور این بوده که نسلهای آینده بدانند و قضاوت کنند.
9459
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله