تحت بخش: فاطمه زهرا (سلام الله علیها)فاطمه زهرا (سلام الله علیها)

جریان هجوم به بیت زهرا سلام الله علیها و شهادت آن بزرگوار در کدام کتب محکم شیعی آمده است؟کتاب سلیم تا چه حد معتبر است؟

بسمه تعالی
سلام علیکم
به کتاب درسنامه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها نوشته جناب آقای علی لبّاف مراجعه شود و کتاب سلیم از نظر معظم له معتبر می باشد.
6178
مرکز حقایق اسلامی