تحت بخش: واجبات نمازواجبات نماز

السلام علينا و علي عباد الله الصالحين، در نماز خطاب به چه كسانی است؟
با تشكر

بسمه تعالی
السلام علیکم
ظاهر لفظ هم قصد شود کافی است.
6707
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله