تحت بخش: نمازنماز

سلام علیکم
شخصی نمازش را بطور صحیح خوانده است ولی میداند که نمازش به درگاه الهی قبول نشده است. آیا این شخص باید نمازش را قضا کند؟
باتشکر

بسمه تعالی
السلام علیکم
نمازی که طبق دستور شرعی آورده شده باشد اعاده و قضاء ندارد.
7728
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله