تحت بخش: طهارتطهارت

ببخشید استاد در زمان امروزی و عصر حاضر بیشتر پیروان ادیان غیر از اسلام قاصرند یا مقصر؟ظاهرا به کدام شبیه ترند؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
هر چند اطّلاع رسانی خیلی زیاد است ولی باز هم قاصر وجود دارد.
7626
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله