تحت بخش: طهارتطهارت

بسم الله الرحمن الرحیم
السلام علیکم
اگر فردی شهادتین را بر زبان جاری کند اما در معاد شک داشته باشد آیا در ظاهر پاک است؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
معنای شهادتین ایمان به آنچه در قرآن مجید و فرمایشات رسول الله صلی الله علیه وآله آمده است. ومعاد هم در قرآن و هم در سنت وارد شده و از ضروریات است، باید شک خود را برطرف کند و ایمان قطعی داشته باشد.
7529
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله