تحت بخش: طهارتطهارت

کسی میگوید من اسلام آوردم به خاطر آیه ی 9و10و11و12 سوره ی صف. آیا این اسلام درست است یا نه؟ و آیا این فرد واقعا مسلمان است؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
اگر شهادتین را بگوید و به لوازم آن ملتزم باشد به خاطر هر آیه باشد مسلمان است.
6898
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله