تحت بخش: طهارتطهارت

خوردن مذی از نظر شرعی و بهداشتی حكمش چيست؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
حرام است.
8458
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله