تحت بخش: طهارتطهارت

در غسل که آدم می خواهد سمت راست و چپ بدن را بشوید آیا باید پشت بدن یعنی از ستون فقرات و کمر تا پشت پا را هم بشوید؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
تمام نصف سمت راست و سپس تمام نصف سمت چپ باید شسته شود.
8210
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله