تحت بخش: اجتهاد و تقلید ـ ولایت فقیهاجتهاد و تقلید ـ ولایت فقیه

با اهدا سلام و تحیت
اینجانب مقلد آیة الله سید علی سیستانی می باشم و با تحقیق در مورد علما مابین ایشان آية الله وحید خراسانی و آية الله اسحاق فیاض وسپس حضرات آیات روحانی شیرازی و بشیر نجفی و صافی مردد شدم که کدام اعلم اند تکلیف من چیست؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
چون تقلیدتان صحیح باشد باید بر تقلید ایشان باشید، و البته در احتیاطات باید به فالاعلم رجوع کنید. موفق باشید
7629
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله