تحت بخش: متفرقهمتفرقه

در حال انجام تحقیقاتی با موضوع غدیر و وصایت هستم و خواهشمندم در صورت امکان راهنمایی ام بفرمایید و منایع مرجع در این باره را معرقی نمایید. متشکرم

بسمه تعالی
سلام علیکم
به کتاب شریف الغدیر مراجعه شود.
6072
مرکز حقایق اسلامی