تحت بخش: متفرقهمتفرقه

حمله عمر به ایران از سوی حضرت علی (ع) تایید نشده و شما مانند بنده این حمله را باطل می دانید.لطفا حداقل یک روایت بیاورید که حضرت علی (ع) عمر را از انجام چنین اعمالی نهی کرده باشد.(اگر حضرت علی اینگونه اعمال را باطل میداند و حداقل نهی زبانی نکرده باشد،کوتاهی کرده است).

بسمه تعالی
السلام علیکم
مگر اصل حکومت او مورد تأیید حضرت بوده؟
وقتی اصل حکومت مورد تأیید نبوده بلکه بطلان آن نزد عام و خاص معلوم بوده پس تمام تصرّفات حکومتی وی باطل و لازم نیست تک تک آنها مورد رد و نهی قرار گیرند، مگر عملی که مورد رضا بوده.
6361
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله