تحت بخش: متفرقهمتفرقه

ما در مواجه با فردی به خاطر احترام به فرد از لفظ سلام علیکم استفاده می کنیم اما چرا ما در ادعیه های خود هنگام سلام دادن بهامامی از امامان از السلام علیک استفاده می کنیم اگر برای امامی ازامامان از لفظ السلام علیک استفاده شده پس چرا ما به یک فرد علیکم می گوییم که ضمیر متصل برای جمع است استفاده می کنیم

بسمه تعالی
السلام علیکم
در احترام رسول خدا و ائمه اطهار الفاظ نقش ندارند، احترام به آن ها اطاعت مطلقه از آن ها است لذا به رسول الله و خدا هم «عليك» می گوئیم. «عليكم» گفتن احترام به دیگران است. موفق باشید
8209
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله