تحت بخش: شبهاتشبهات

چرا امیرالمؤمنین (علیه السلام) نام بعضی از فرزندان خود را بنام خلفای غاصب نامیدن؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
این نامها اختصاص به ظالمین نداشته و ندارد. امّا ابوبکر، کنیه است و اسم فرزند عبدالله بوده و امّا عثمان، اسم یکی از صحابه بوده که حضرت امیر او را دوست داشتند یعنی عثمان بن مظعون، و امّا عمر، علماء اهل سنت نوشته اند که حضرت امیر اسم فرزندشان عمر نگذاشتند بلکه این فرزند به این اسم شهرت یافته.
3812
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله